ระบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วยระบบออนไลน์

 

ให้นักเรียนเลือกเข้าสอบตามระดับชั้น

Server_1 : 110.78.211.198 (เครือข่าย ม.1)
 
Server_2 : 110.78.211.78 (เครือข่าย ม.2)
 
Server_3 : 122.155.197.128 (เครือข่าย ม.3)
 
Server_4 : 110.78.211.198 (เครือข่าย ม.4)
 
Server_5 : 122.155.197.128 (เครือข่าย ม.5)
 
Server_6 : 122.155.197.128 (เครือข่าย ม.6)